Κτίριο ΑΟΟΑ

Επισκεφτείτε μας

Μελλοντικά & Τρέχοντα Προγράμματα ΑΟΟΑ

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για τα μελλοντικά και τρέχοντα προγράμματα του ΑΟΟΑ σε όλη την Ελλάδα

ΑΟΟΑ Σέρρες

Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για την Κατάρτιση Καταλόγων Έτους 2021.
Ιανουάριος 19, 2021

Ο Α.Ο.Ο.Α, μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ανά κατηγορίες Έργων/ Μελετών –...

Μέτρα για την Αντιμετώπιση και τον Περιορισμό της Διάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19
Σεπτέμβριος 22, 2020

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας, η εξυπηρέτηση...

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Ιούλιος 1, 2020

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΟΟΑ ΚΑΙ Γ'ΣΣ (NRDC-GR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...

Διαγωνισμοί

Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών της με Αριθμό ΑΔΑM20PROC007640159 2020-11-12 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ 1/2020 /ΑΟΟΑ για την Παροχή Νομικών Υπηρεσιών.
Νοέμβριος 26, 2020

Σας γνωρίζουμε ότι ο Α.Ο.Ο.Α.στο πλαίσιο της διενέργειας του δια-γωνισμού του θέματος για την Παροχή Νομικών Υπηρεσιών Π/Υ 20.000 € πλέ-ον ΦΠΑ,...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για “Παροχή Συμβουλευτικών Νομικών Υπηρεσιών“
Νοέμβριος 13, 2020

Σας γνωρίζουμε, ότι ο Α.Ο.Ο.Α προτίθεται να αναθέσει, με  τη διαδικασία  του  άρθρου 177 του  Ν.  4412/16, με  βάση  την οικονομικότερη  προσφορά...

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Ανάθεση Υπηρεσιών που Αφορούν σε Ακίνητα και Εκτίμηση Εμπορικής Αξίας Δυο Διαμε- ρισμάτων σε Επταώροφη Οικοδομή στο Ο.Τ 834 στην Λάρισα στην Οδό Ιουστινιανού 49
Νοέμβριος 4, 2020

Σας γνωρίζουμε ότι ο Α.Ο.Ο.Α προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την παροχή υπηρεσιών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον...

Εγκαταστάσεις

  • Κτίριο ΑΟΟΑ
  • ΑΟΟΑ Λάρισα
  • ΑΟΟΑ Παπάγου

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους