Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών

«Κατασκευάζειν και Χαίρειν»

Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση Διενέργειας Συμπληρωματικής Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την αντικατάσταση Μέλους Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου: «Κατασκευή Έργων Υποδομής στον Οικισμό Α.Ο.Ο.Α. στη Νέα Χιλή στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» με Α.Μ. 01/2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ο Υ Μ Ε
1. Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ … Περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ για το Έργο «Κατασκευή Έργων Υποδομής στον Οικισμό του ΑΟΟΑ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» ΑΜ 01/2022

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ για το Έργο «Κατασκευή Έργων Υποδομής στον
Οικισμό του ΑΟΟΑ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» ΑΜ 01/2022

Για περισσότερες πληροφορίες … Περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ για το Έργο «Κατασκευή Έργων Υποδομής στον Οικισμό του ΑΟΟΑ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» ΑΜ 01/2022

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗΣ για το Έργο «Κατασκευή Έργων Υποδομής στον
Οικισμό του ΑΟΟΑ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» ΑΜ 01/2022

Φ.916.3/05/936/Σ.196/6-2-23

Για περισσότερες … Περισσότερα