Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών

«Κατασκευάζειν και Χαίρειν»

Διάφορες Πληροφορίες

Επισκεφτείτε τις παρακάτω σελίδες για χρήσιμες πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τις εγγραφές, διαγραφές, την αναγνώριση και την παραίτηση υποκαταστάτων.

Στη σελίδα αιτήσεων θα βρείτε οδηγίες και φόρμες για την εγγραφή και διαγραφή σας ως μέλη του οργανισμού.

Στη σελίδα αναγνώριση υποκαταστάτων θα βρείτε πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

> Αιτήσεις Εγγραφής – Διαγραφής
> Έντυπο Αίτησης Αναγνώρισης Υποκαταστάστων
> Έντυπο Αίτησης Παραίτησης Υποκαταστάτων