ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

AM ΟΠΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕΙΡΑ
3922 Ι ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΣΓΟΣ 1967 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 10
6814 Ο ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΘΣΓΟΣ 1967 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 11
6400 Δ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΣΓΟΣ 1967 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 12
21018 ΥΥΠ ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ ΑΝΘΣΤΗΣ 1967 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 13
2012 Δ ΚΑΛΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΣΜΧΟΣ 1968 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 14
2271 Ι ΚΟΥΤΗΦΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΜΧΟΣ 1968 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 15
2352 Ι ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΣΜΧΟΣ 1968 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 16
3736 ΤΧ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΥΛ ΕΠΓΟΣ 1968 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 17
3530 Ε ΜΕΡΣΙΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΓΟΣ 1968 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 18
4173 Α ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ ΣΓΟΣ 1968 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 19

Σελίδες