ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ

AM ΟΠΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΕΙΡΑ
5237 Ι ΜΗΤΣΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΓΟΣ 1969 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 81
7100 Δ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΕΝΟΦΟΝΤΑΣ ΣΓΟΣ 1969 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 82
4963 Ι ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΓΟΣ 1969 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 83
5624 Ι ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΓΟΣ 1969 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 84
6745 ΤΧ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛ ΥΠΣΓΟΣ 1969 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 85
5654 ΤΧ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΠΣΓΟΣ 1969 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 86
5900 Ι ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΥΠΣΓΟΣ 1969 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 87
6315 ΥΓ ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛ ΥΠΣΓΟΣ 1969 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 88
4937 ΤΧ ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝ ΥΠΣΓΟΣ 1969 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 89
5634 ΤΧ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΥΠΣΓΟΣ 1969 Α΄ ΠΟΛ ΑΕΡ 90

Σελίδες