Όταν αποστρατευθώ πως πληρώνω την συνδρομή και την ειδική εισφορά μου στον Οργανισμό;

Όταν ο Αξκός αποστρατεύεται πρέπει να γνωρίζει στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού τον Αριθμό Μητρώου Σύνταξης που λαμβάνει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την συνέχιση των κρατήσεων από τον Οργανισμό.

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας