Ποια είναι η εξέλιξη με τα οικόπεδα στο Πικέρμι;

Aναμένεται ψήφιση του Νόμου εντός των ημερών, οπότε θα δρομολογηθούν ενέργειες για την έγκριση Νέας Πολεοδομικής Μελέτης.

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας