Ποιά είναι η οικονομική επιβάρυνση μου (συμμετοχή) όταν γίνω μέλος του Οργανισμού;

Η Συμμετοχή των Μελών επιμερίζεται σε Συνδρομή Μελών : 0,88 € / μήνα και Ειδική Εισφορά Μελών όπως παρακάτω:

  • Για τους κατώτερους 2,35 € /μήνα
  • Για τους ανώτερους 2,94 € /μήνα
  • Για τους ανώτατους 3,52 €/μήνα

To ποσό της συνδρομής (0,88 €) παραμένει στον ΑΟΟΑ και δεν επιστρέφεται προκειμένου, να καλύπτεται μέρος των λειτουργικών αναγκών του Οργανισμού. Το ποσόν της ειδικής εισφοράς επιστρέφεται εξ ολοκλήρου άτοκα, όταν το μέλος εξυπηρετηθεί ή ζητήσει την διαγραφή του από τον Οργανισμό.

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας