Πώς γίνεται η κατανομή των στεγαστικών εξυπηρετήσεων των μελών του οργανισμού;