Πότε μπορεί να δηλώσει ένα μέλος του Οργανισμού συμμετοχή για την λήψη οικοπέδου ή διαμερίσματος ή δανείου;

Για να δηλώσει συμμετοχή ένα μέλος του Οργανισμού σε πρόγραμμα του πρέπει να έχει εξαγγελθεί εγκύκλιος Δγή η οποία κοινοποιείται για μεν τους εν ενεργεία Αξκούς και Ανθστές μέσω των μονάδων τους για δεν τους εν αποστρατεία μέσω των κατά τόπους Ενώσεων Αποστράτων Αξκών και των εφημερίδων αυτών. Επιπλέον δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στη ενότητα των Ανακοινώσεων.

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας