Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα μέλη του ΑΟΟΑ;

Υφίστανται δύο κατηγορίες μελών, η Α' και η Β'. Στην Α' ανήκουν οι Αξκοι και Ανθστες που εγγράφηκαν στον Οργανισμό μέχρι τις 27 Οκτ 1973. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δύο Υποκατηγορίες:

  • Αρχικώς Εγγραφέντες
  • Επανεγγραφέντες (πρόκειται για μέλη που διαγράφηκαν από την Α΄ κατηγορία αλλά επανεγγράφηκαν αργότερα με βάση τον Ν.Δ 4584/9 -11- 1966 (ΦΕΚ Α΄ 236).

Στην Β' κατηγορία υπάγονται όλα τα εγγραφέντα μέλη μετά την ισχύ του Ν.Δ. 89/73. Τα μέλη της Α΄ και Β΄ Κατηγορίας είναι κατανεμημένα με σειρά προτεραιότητας κατά Κλάδους (Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία) στην επετηρίδα του Οργανισμού μέχρι και το 1990. Με το ΠΔ 394/90 για τη Β΄ Κατηγορία καθιερώθηκε , από το 1991 και μετά, η Ενιαία επετηρίδα μελών, στην οποία τα μέλη εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας εγγραφής των σε σειρά προτεραιότητας (σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως εγγραφής και τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΑΟΟΑ) , ανεξαρτήτως του Κλάδου που ανήκουν (ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ). Δηλαδή σήμερα όταν ένας Αξκος εγγράφεται στον ΑΟΟΑ ανήκει στην Β' κατηγορία (Ενιαία Επετηρίδα).

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας