Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την διαγραφή μου από τον ΑΟΟΑ;