Υπάρχουν προϋποθέσεις για να εξυπηρετηθεί ένας Αξκός που είναι μέλος του Οργανισμού;

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη στεγαστική εξυπηρέτηση από τον Οργανισμό είναι η συμπλήρωση 15ετούς πραγματικής υπηρεσίας του δικαιούχου ως μόνιμου εν ενεργεία Αξκού ή Ανθστού των Ενόπλων Δυνάμεων. Προκειμένου για τους εξ Υπαξκών προερχομένους για την συμπλήρωση αυτής της υπηρεσίας συνυπολογίζονται και 5 κατά το ανώτερο όριο έτη διανυθέντα στον βαθμό του Υπαξκού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Υποστήριξη

Υποστήριξη

Χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης ή επικοινωνήστε μαζί μας