Δημοσιεύσεις

Αύγουστος 07, 2020

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος ( Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος με ΑΓΜ:Β1 (Φ.913.63α), επί της οδού Βασ. Γεωργίου 3 και Καυτατζόγλου, στη Θεσσαλονίκη, συνολικής επιφάνειας 96,77 m2 .

Ιούλιος 22, 2020

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με ανοιχτές προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος Φ.913.23 με ΑΓΜ: 1,2,3 επί των οδών Φορμίωνος 12 & Μονής Σέκου, στο Παγκράτι του Δήμου Αθηναίων, συνολικής επιφάνειας 142,85 m2 .

Ιούλιος 02, 2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΟΟΑ

Ιούλιος 01, 2020

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΟΟΑ ΚΑΙ Γ'ΣΣ (NRDC-GR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ