Δημοσιεύσεις

Δεκέμβριος 29, 2021

Διακηρύσσουμε πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την αξιοποίηση μη λειτουργικών υλικών του ΑΟΟΑ, ως Παράρτημα «Α».
Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο του ΑΟΟΑ, την 21 Ιανουαρίου 2022 και από ώρα 09:00 έως 12:00 πμ.

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο...

Δεκέμβριος 23, 2021

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ/NΠΔΔ), προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές, για την εκμίσθωση καταστήματος [Φ.913.53 (ΑΓΜ:10)], επί της οδού Πίνδου 116-118, στο Δήμο Παπάγου- Χολαργού, επιφάνειας ισογείου χώρου 20,91 τμ και υπόγειου χώρου επιφάνειας 20,91 τμ.

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο...

Δεκέμβριος 07, 2021

Με την παρούσα εγκύκλιο εξαγγέλλεται,σε εκτέλεση της (β) σχετικής Απόφασης του ΔΣ/ΑΟΟΑ,το 39οΣτεγαστικό Πρόγραμμα, που αφορά στην εξυπηρέτηση δύο (2) μελών του Οργανισμού, με ισάριθμα διαμερίσματα(Ζ1 και Ζ4), μετά των αντιστοίχων απο­θηκών και θέσεωνστάθμευσης, σεεπταώροφηοικοδομή, στο Ο.Τ 834, επί των οδών Ιουστινιανού – Κομνηνών - Μιαούλη - Γαλάτη, στη Λάρισα.
Για να δείτε την ενημέρωση πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Νοέμβριος 19, 2021

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ/NΠΔΔ), προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές, για την εκμίσθωση καταστήματος [Φ.913.55 (ΑΓΜ:12)], επί της οδού Πίνδου 116-118, στο Δήμο Παπάγου- Χολαργού, επιφάνειας ισογείου χώρου 31,11 τμ, και υπόγειου χώρου επιφάνειας 31,11 τμ.
Για να δείτε την ενημέρωση πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο