Δημοσιεύσεις

Οκτώβριος 05, 2021

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ ΝΠΔΔ), προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές, για την εκμίσθωση καταστήματος επί της οδού Αρχελάου 30, στον Δήμο  Αθηναίων (περιοχή Παγκράτι)....

Για να δείτε το Διαγωνισμό πατήστε παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Οκτώβριος 01, 2021

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ. διακηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση μη λειτουργικών υλικών του.

Για να δείτε το Διαγωνισμό πατήστε παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Σεπτέμβριος 17, 2021

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ/ΝΠΔΔ), προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό (ανοικτές προσφορές) για την εκμίσθωση καταστήματος, με Φ.913.54 (ΑΓΜ:11) επί της οδού Πίνδου 116-118, στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.....

Για να δείτε το Διαγωνισμό πατήστε παρακάτω συνημμένο αρχείο

Φεβρουάριος 24, 2021

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος με αριθμό ακινήτου Φ.913.52 με ΑΓΜ:9  επί της οδού Πίνδου 116-118, στον Παπάγο Αττικής, συνολικής επιφάνειας  82,62 m2...