Ανακοινώσεις

Δεκέμβριος 07, 2021

Με την παρούσα εγκύκλιο εξαγγέλλεται,σε εκτέλεση της (β) σχετικής Απόφασης του ΔΣ/ΑΟΟΑ,το 39οΣτεγαστικό Πρόγραμμα, που αφορά στην εξυπηρέτηση δύο (2) μελών του Οργανισμού, με ισάριθμα διαμερίσματα(Ζ1 και Ζ4), μετά των αντιστοίχων απο­θηκών και θέσεωνστάθμευσης, σεεπταώροφηοικοδομή, στο Ο.Τ 834, επί των οδών Ιουστινιανού – Κομνηνών - Μιαούλη - Γαλάτη, στη Λάρισα.
Για να δείτε την ενημέρωση πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Ιανουάριος 19, 2021

Ο Α.Ο.Ο.Α, μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ανά κατηγορίες Έργων/ Μελετών – Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης. To email του ΑΟΟΑ για την αποστολή δικαιολογητικών είναι το aooa@otenet.gr.

Σεπτέμβριος 22, 2020

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας, η εξυπηρέτηση των μελών του Α.Ο.Ο.Α. θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω email στην ηλεκτρονική δνση του Οργανισμού: aooa@otenet.gr ή ταχυδρομικώς στην Δνση: Πίνδου & Κατεχάκη ΤΚ 156 69  Παπάγος.

Ιούλιος 01, 2020

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΟΟΑ ΚΑΙ Γ'ΣΣ (NRDC-GR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ