Ανακοινώσεις

Ιούλιος 03, 2018

Ο ΑΟΟΑ μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων Μελετητών – Πάροχων τεχνικών και λοιπών <Για να δείτε την ενήμερωση πατήστε το παρακατω συνημμένο αρχείο>

Δεκέμβριος 19, 2017

<<Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε το παρακάτω συννημένο αρχείο.>>

Σεπτέμβριος 27, 2017

<<Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε το παρακάτω συννημένο αρχείο.>>

Ιούνιος 15, 2017

<<Για να δείτε την ενημέρωση πατήστε το παρακάτω συννημένο αρχείο.>>