Διαγωνισμοί

Δεκέμβριος 29, 2021

Διακηρύσσουμε πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την αξιοποίηση μη λειτουργικών υλικών του ΑΟΟΑ, ως Παράρτημα «Α».
Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο του ΑΟΟΑ, την 21 Ιανουαρίου 2022 και από ώρα 09:00 έως 12:00 πμ.

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο...

Δεκέμβριος 23, 2021

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ/NΠΔΔ), προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές, για την εκμίσθωση καταστήματος [Φ.913.53 (ΑΓΜ:10)], επί της οδού Πίνδου 116-118, στο Δήμο Παπάγου- Χολαργού, επιφάνειας ισογείου χώρου 20,91 τμ και υπόγειου χώρου επιφάνειας 20,91 τμ.

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο...

Νοέμβριος 19, 2021

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ/NΠΔΔ), προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές, για την εκμίσθωση καταστήματος [Φ.913.55 (ΑΓΜ:12)], επί της οδού Πίνδου 116-118, στο Δήμο Παπάγου- Χολαργού, επιφάνειας ισογείου χώρου 31,11 τμ, και υπόγειου χώρου επιφάνειας 31,11 τμ.
Για να δείτε την ενημέρωση πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο

Νοέμβριος 09, 2021

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ/ΝΠΔΔ), προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές, για την εκμίσθωση καταστήματος [Φ.913.81 (Κ4)] επί της οδού Κατσιμήτρου 10, στο Δήμο Ιωαννιτών , συνολικής επιφάνειας 52,16 τμ.

Για να δείτε το Διαγωνισμό πατήστε παρακάτω συνημμένο αρχείο.