Διαγωνισμοί

Νοέμβριος 14, 2019

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό.«Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε τα παρακάτω συνημμένο αρχεία».

Οκτώβριος 17, 2019

Ο Αυτόνομος Οικοδομίκος Οργανισμός Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α) προτίθεται να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας περαίωσης κατά τις διατάξεις του Ν.4178/13 (ΦΕΚ 174/Α/8 -  8 - 2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντίκο Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις». Οι δηλώσεις βρίσκονται σε ημιτελές στάδιο και χρήζουν ολοκλήρωσης. Το στάδιο υπαγωγής τους είναι όπως περιγράφεται στον συνημμένο πίνακα« Για να δέιτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο»

Δεκέμβριος 14, 2018

«Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο».

Δεκέμβριος 05, 2018

«Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο».