Διαγωνισμοί

Σεπτέμβριος 17, 2021

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ/ΝΠΔΔ), προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό (ανοικτές προσφορές) για την εκμίσθωση καταστήματος, με Φ.913.54 (ΑΓΜ:11) επί της οδού Πίνδου 116-118, στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού.....

Για να δείτε το Διαγωνισμό πατήστε παρακάτω συνημμένο αρχείο

Φεβρουάριος 24, 2021

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος με αριθμό ακινήτου Φ.913.52 με ΑΓΜ:9  επί της οδού Πίνδου 116-118, στον Παπάγο Αττικής, συνολικής επιφάνειας  82,62 m2...

Φεβρουάριος 11, 2021

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος με αριθμό ακινήτου Φ.913.31 με ΑΓΜ: 1 επί της οδού Ιοφώντος 1, στο Παγκράτι του Δήμου Αθηναίων, συνολικής επιφάνειας 141,89 m2 .

Νοέμβριος 26, 2020

Σας γνωρίζουμε ότι ο Α.Ο.Ο.Α.στο πλαίσιο της διενέργειας του δια-γωνισμού του θέματος για την Παροχή Νομικών Υπηρεσιών Π/Υ 20.000 € πλέ-ον ΦΠΑ, παρατείνει σε εφαρμογή (α) και (β)σχετικών (μέτρα για την αντιμετώ-πιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19) , την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού του θέματος κατά δέκα (10) ημέρες ήτοι μέχρι την Παρασκευή 04 Δεκ 20.