Διαγωνισμοί

Νοέμβριος 19, 2021

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ/NΠΔΔ), προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές, για την εκμίσθωση καταστήματος [Φ.913.55 (ΑΓΜ:12)], επί της οδού Πίνδου 116-118, στο Δήμο Παπάγου- Χολαργού, επιφάνειας ισογείου χώρου 31,11 τμ, και υπόγειου χώρου επιφάνειας 31,11 τμ.
Για να δείτε την ενημέρωση πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο

Νοέμβριος 09, 2021

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ/ΝΠΔΔ), προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές, για την εκμίσθωση καταστήματος [Φ.913.81 (Κ4)] επί της οδού Κατσιμήτρου 10, στο Δήμο Ιωαννιτών , συνολικής επιφάνειας 52,16 τμ.

Για να δείτε το Διαγωνισμό πατήστε παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Οκτώβριος 05, 2021

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ ΝΠΔΔ), προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές, για την εκμίσθωση καταστήματος επί της οδού Αρχελάου 30, στον Δήμο  Αθηναίων (περιοχή Παγκράτι)....

Για να δείτε το Διαγωνισμό πατήστε παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Οκτώβριος 01, 2021

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ. διακηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση μη λειτουργικών υλικών του.

Για να δείτε το Διαγωνισμό πατήστε παρακάτω συνημμένο αρχείο.