Διαγωνισμοί

Φεβρουάριος 27, 2020

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος Φ.913.25 με ΑΓΜ:3 – 4επί των οδών Φορμίωνος και Θήρωνος 9, στο Δήμο Αθηναίων (Παγκράτι), συνολικής επιφάνειας 292,34m2.

Νοέμβριος 27, 2019

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος Φ.913.54 (ΑΓΜ:11) επί της οδού Πίνδου 116-118, στου Παπάγου Αττικής, συνολικής επιφάνειας ισογείου χώρου 31,11μ2 και υπογείου χώρου 31,11 μ2. «Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε τα παρακάτω συνημμένο αρχεία»

Νοέμβριος 14, 2019

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό.«Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε τα παρακάτω συνημμένο αρχεία».

Οκτώβριος 17, 2019

Ο Αυτόνομος Οικοδομίκος Οργανισμός Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α) προτίθεται να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας περαίωσης κατά τις διατάξεις του Ν.4178/13 (ΦΕΚ 174/Α/8 -  8 - 2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντίκο Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις». Οι δηλώσεις βρίσκονται σε ημιτελές στάδιο και χρήζουν ολοκλήρωσης. Το στάδιο υπαγωγής τους είναι όπως περιγράφεται στον συνημμένο πίνακα« Για να δέιτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο»