Διαγωνισμοί

Ιούνιος 12, 2018

1. Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό «Για να δείτε την ενημέρωση πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο».

Απρίλιος 27, 2018

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.),Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό.

<<Για να δείτε την ενημέρωση πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο.>>

Απρίλιος 27, 2018

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.),Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος Φ.913.23 (ΑΓΜ 1,2,3) επί της οδού Φορμίωνος 12, στο Παγκράτι επιφάνειας κύριου χώρου 123,00 m2 και παταριού  19,65 m2.

<<Για να δείτε την ενημέρωση πατήστε το παρακάτω συννημένο αρχείο.>>

Ιανουάριος 30, 2018

Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατοχύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), με τίτλο «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για ΝΠΔΔ και ετήσιας Λογιστικής Υποστήριξης του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών».

Για να δείτε την ενημέρωση πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο»