Διαγωνισμοί

Σεπτέμβριος 21, 2020

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος με αριθμό φακέλου ακινήτου (Φ.913.68 με ΑΓΜ: 4), επί της οδού Μανωλάκη 4, στη Λάρισα, συνολικής επιφάνειας 96,50 m2.

Αύγουστος 07, 2020

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος ( Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος με ΑΓΜ:Β1 (Φ.913.63α), επί της οδού Βασ. Γεωργίου 3 και Καυτατζόγλου, στη Θεσσαλονίκη, συνολικής επιφάνειας 96,77 m2 .

Ιούλιος 22, 2020

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με ανοιχτές προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος Φ.913.23 με ΑΓΜ: 1,2,3 επί των οδών Φορμίωνος 12 & Μονής Σέκου, στο Παγκράτι του Δήμου Αθηναίων, συνολικής επιφάνειας 142,85 m2 .

Ιούλιος 02, 2020

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΟΟΑ