ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΟΟΑ

2020, Ιούνιος 25 - 1:13μμ

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών γιατο καθαρισμό του κτιρίου του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών, που βρίσκεται επί των οδών Πίνδου και Κατεχάκη Παπάγος.Το κτίριο αποτελείται από Υπόγειο, Ισόγειο/Πυλωτή, και πέντε (5) ορόφους.