Διαγωνισμός για Τακτοποιηση Πολεοδομικών Παραβάσεων του ΑΟΟΑ

2019, Οκτώβριος 17 - 1:54μμ

Ο Αυτόνομος Οικοδομίκος Οργανισμός Αξιωματικών (Α.Ο.Ο.Α) προτίθεται να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας περαίωσης κατά τις διατάξεις του Ν.4178/13 (ΦΕΚ 174/Α/8 -  8 - 2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντίκο Ισοζύγιο και άλλες Διατάξεις». Οι δηλώσεις βρίσκονται σε ημιτελές στάδιο και χρήζουν ολοκλήρωσης. Το στάδιο υπαγωγής τους είναι όπως περιγράφεται στον συνημμένο πίνακα« Για να δέιτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο»