ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

2020, Αύγουστος 7 - 9:10πμ

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος ( Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοικτές προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος με ΑΓΜ:Β1 (Φ.913.63α), επί της οδού Βασ. Γεωργίου 3 και Καυτατζόγλου, στη Θεσσαλονίκη, συνολικής επιφάνειας 96,77 m2 .