ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΕΥΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2021, Δεκέμβριος 29 - 2:43μμ

Διακηρύσσουμε πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την αξιοποίηση μη λειτουργικών υλικών του ΑΟΟΑ, ως Παράρτημα «Α».
Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο του ΑΟΟΑ, την 21 Ιανουαρίου 2022 και από ώρα 09:00 έως 12:00 πμ.

Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε το παρακάτω συνημμένο αρχείο...

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakirixi_ekpiisis_ilikon.pdf112.79 KB