Πρόσκληση για την Κατάρτιση Καταλόγων Έτους 2021.

2021, Ιανουάριος 19 - 12:55μμ

Ο Α.Ο.Ο.Α, μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ανά κατηγορίες Έργων/ Μελετών – Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης. To email του ΑΟΟΑ για την αποστολή δικαιολογητικών είναι το aooa@otenet.gr.