Δημοσιεύσεις

Μάιος 29, 2020

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού
Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει
Επαναληπτικό Ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοιχτές
προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος Φ.913.82 με ΑΓΜ:Κ5 επί
της οδού Παπαδοπούλου 8, στα Ιωάννινα, συνολικής επιφάνειας 82,24 m2 .

Μάρτιος 12, 2020

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.), Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με ανοιχτές προσφορές για την εκμίσθωση του καταστήματος Φ.913.82 με ΑΓΜ:Κ5 επί της οδού Παπαδοπούλου 8, στα Ιωάννινα, συνολικής επιφάνειας 82,24 m2 .

Μάρτιος 06, 2020

Ο Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών/ΝΠΔΔ (ΑΟΟΑ) ανακοινώνει ότι προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε Ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Μάρτιος 03, 2020

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ, ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣ – Α.Ο.Ο.Α. που εδρεύει στου Παπάγου (Πίνδου και Κατεχάκη) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ταξχο Ανδρέα Κορωνάκη (Γενικός Διευθυντής Α.Ο.Ο.Α.) διακηρύσσει, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 και επόμενα, του ΠΔ 715/1979, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του ΑΝ 1563/50 «Περί ιδρύσεως του «Α.Ο.Ο.Α.», όπως σήμερα ισχύει, θα διενεργηθεί δημόσιος ανοιχτός πλειοδοτικός διαγωνισμός στα γραφεία του Οργανισμού, Πίνδου 1 και Κατεχάκη, Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με τη διαδικασία...