Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών

«Κατασκευάζειν και Χαίρειν»

Επετηρίδα Μελών ΑΟΟΑ

Επικαιροποιημένη Επετηρίδα Μελών ΑΟΟΑ με την 13_09_2022 για ενημέρωση πατήστε εδώ.