Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών

«Κατασκευάζειν και Χαίρειν»

Επετηρίδα Μελών ΑΟΟΑ

Επικαιροποιημένη Επετηρίδα Μελών ΑΟΟΑ με την 07_04_2023 για ενημέρωση πατήστε εδώ.