Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών

«Κατασκευάζειν και Χαίρειν»

Γενικός Διευθυντής ΑΟΟΑ

Συνταγματάρχης (ΜΧ-ΥΓΡ) Ιωάννης Αντωνίου