Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών

«Κατασκευάζειν και Χαίρειν»

Μέλη Δικαιούχοι του ΑΟΟΑ

Δικαίωμα εγγραφής ως μέλη έχουν όλοι οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξκοί και Ανθστές των Ενόπλων Δυνάμεων, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς τον Οργανισμό.

Μπορούν να καταστούν μέλη επίσης, οι σύζυγοι και τα τέκνα των μονίμων Αξκών των Ενόπλων Δυνάμεων, που απεβίωσαν ή αποβιώνουν κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας τους, εφόσον πριν αποβιώσουν είχαν δικαίωμα εγγραφής στον ΑΟΟΑ.Το δικαίωμα ισχύει για όσο διάστημα παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία Αξκοί νεότεροι του αποβιώσαντος συμμαθητές της ίδιας τάξης παραγωγικής σχολής ή καταταγέντες με την ίδια σειρά απευθείας κατάταξης. Τα μέλη της οικογένειας του Μον. Αξκού που απεβίωσε λαμβάνουν μία μόνο μερίδα, που επιμερίζεται μεταξύ τους κατά το λόγο της εξαδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής.

Δείτε την Επετηρίδα Μελών του ΑΟΟΑ.

Δείτε τον Αριθμητικό πίνακα Εγγεγραμμένων Μελών

Συνημμένο Μέγεθος
PDF icon 10_meli_toy_aooa_ana_etos_17-02-2016_ok.pdf 261.62 KB