Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών

«Κατασκευάζειν και Χαίρειν»

Οικονομικά Στοιχεία Οργανισμού

Ο ΑΟΟΑ είναι αυτόνομος οικονομικά και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι πόροι του Οργανισμού προέρχονται από :

  1. Τις χρηματικές παροχές των μελών:
    • Συνδρομή: 0,88 ευρώ το μήνα.
    • Ειδική Εισφορά: 2,35 έως 3,52 ευρώ το μήνα αναλόγως του βαθμού. Η εισφορά παραμένει στην κυριότητα του μέλους και επιστρέφεται άτοκα όταν το μέλος εξυπηρετηθεί ή διαγραφεί.
  2. Τα Έσοδα από την ενοικίαση των Καταστημάτων
  3. Το ½ των κρατήσεων που γίνονται στα πάσης φύσεως στρατιωτικά έργα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.
  4. Τις προσόδους – τόκους από καταθέσεις στις Τράπεζες.
  5. Τα τοκοχρεωλύσια των δανείων.