Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών

«Κατασκευάζειν και Χαίρειν»

Τρόποι Στεγαστικής Εξυπηρέτησης των Μελών

Η εκπλήρωση του σκοπού του ΑΟΟΑ, υλοποιείται προς του δικαιούχους του με:

  • Παραχώρηση οικοπέδου, μετά την εκτέλεση των απαραίτητων έργων υποδομής.
  • Διάθεση κατοικιών ή διαμερισμάτων.
  • Χορήγηση δανείων